Kunstmuseet Trapholt, Kolding

Bestilling og fremskaffelse af to store spejle, så kunstudstillingen kunne få et optimalt visuelt udtryk for at opfylde kunstnerens ønske. Spejlene kunne grundet størrelsen ikke produceres i Danmark, og vi skaffede dem med en meget kort tidsfrist.

Regionshospitalet Gødstrup, Herning

Montering og indstilling af kunstværket ”Det lyttende spejl” af Olafur Eliasson på forpladsen ved hovedindgangen. Indstillingen foregik i tæt samarbejde med Studio Olafur Eliasson Berlin. Udfordringen bestod i at indstille alle spejlelementerne korrekt, så det ønskede udtryk af omgivelserne fremstod i en sammenhængende helhed.

Foto: Anders Sune Berg

Studio Olafur Eliasson GmbH, Berlin, Tyskland

Rådgivning og samarbejde om logistik og installation af forskellige kunstværker.

Kvadrat, Ebeltoft

Udstillingspavillon. Montage af stålkonstruktion såvel som facader og efterfølgende montering af glas- og beklædningselementer.  Opgaven blev udført for Waagner-Biro Steel and Glass AG, Wien. Projektet var opdelt i 2 faser med 3 måneders mellemrum. Fase 1 bestod af indstilling af stålkonstruktion og fase 2 bestod af montage af glas og facadebeklædning. Den største udfordring var montagen af de buede 6 meter høje glaselementer.

Mærsk Tårnet, København

Løbende rengøring og vedligeholdelse af facadedele på Mærsk Tårnet, som er 75 meter højt.
Vi reparerer og udskifter facadedele og har udviklet et koncept for udskiftning af vinduer i tårnet. Vi reparerer og udskifter løbende defekte facadedele såsom motorer og sensorer for automatiske solafskærmningselementer.

Fjordenhus, Vejle. Designet og tegnet af Olafur Eliasson og Sebastian Behmann med Studio Olafur Eliasson

Vedligeholdelse- og reparationsarbejde på samtlige facadeelementer af stål og glas såvel som døre, trappetårne og brandopluk vinduer for Fjordenhus. En bygning af Olafur Eliasson og Sebastian Behmann med Studio Olafur Eliasson.

Foto: Anders Sune Berg