Erhverv: Vi tilbyder rådgivning og montage i forbindelse med logistik, materialer for installationsarbejder af facader, element-facader og vinduer. Udvikling af montage koncepter og tidsplaner. Interdisciplinært samarbejde. 

Rope access/erhvervsklatring: Ved arbejder i højden eller ufremkommelige steder kan vi fejlsøge, reparere og installere bygningsdele. Sikring af løse bygningsdele for at forebygge farlige situationer.

Vedligeholdelse: Vi vedligeholder bygningsværker og facader både udvendig og indvendig og udfører småreparationer for at hindre større skader i at opstå. Vi laver udførlig dokumentation af bygningens tilstand.

Kunstinstallationer: Vi monterer kunstinstallationer i samarbejde med kunstner og kunde og udviser omhu og respekt for kunstværket. Vi tilbyder efterfølgende inspektion og rengøring.